Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Наша школа

 

 

Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради забезпечує потребу особистості бути конкурентноспроможною в суспільстві, планувати стратегію свого життя, уміти орієнтуватися в системі цінностей та в потоці інформації. Це заклад педагогічної підтримки вихованця, де реалізуються ідеї компетентісного підхлду до навчання і виховання, де ефективно впроваджується інклюзивна освіта. Перевагою закладу є організація педагогічної взаємодії та педагогіки партнерства усіх учасників нового освітнього середовища, спрямованого на розвиток особистості, яка є інноватором і патріотом України. Місія опорного закладу:

  •  забезпечення якісного освіти як найважливішої умови успішної соціалізації здобувача освіти в умовах Нової української школи;
  • використання інноваційних компетентісноспряморваних акмеологічних технологій навчання, оновлення змісту освіти;
  • формування та виховання здобувача освіти, здатного до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, який прагне до самоудосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готовий до свідомого життєвого вибору і самореалізації;
  • підтримання партнерської співпраці педагогів, учнів, батоків і громадськості. 

Заклад є конкурентноспроможним завдяки створенню сучасної матеріально-технічної та інформаційно-комунікаційної бази; інформаційно насиченим через активне застосування учасниками освітнього процесу інноваційних технологій і систем; є інноваційно технологічним внаслідок апробації та системного запровадження інноваційних форм, методів і засобів навчання, виховання, управління; є орієнтованим на особистість внаслідок виявлення і розвитку особистісних якостей, інтересів, обдарувань, творчих можливостей учасників освітнього процесу, організації профільного навчання, забезпечення комфортності. 

 

 

Опорний заклад "Престиж" працює над реалізацією Всеукраїнського науково-педагогічного екперименту "Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області ", Всеукраїнського науково-педагогічного експерименту "Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти"  (Освітній проєкт "Крила успіху"), у Всеукраїнському інноваційному освітньому проєкті "Формування й оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої школи" в рамках програми підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа". Учасники освітнього процесу закладу беруть активну участь в проєкті Фонду Кличка ZERO WASTE SCHOOL. 

 

 

Діяльність педагогіного колективу спрямована на забезпечення високих освітніх результатів, реалізацію науково-методичної проблеми закладу "Акмеологічний підхід як умова креативної самореалізації та підвищення ефективності освітнього процесу", модернізацію та удосконалення освітнього процесу згідно вимог Нової української школи. У закладі облаштовано сучасну медіатеку та ресурсну кімнату, створено новий освітній простір в класах НУШ. 

 

 

Інноваційна структура методичної роботи забезпечує розкриття і розвиток творчого потенціалу кожного педагога, формування його позитивної  "Я - концепції". Педагогічний колектив завжди у творчому пошуку, прагне знайти неординарне вирішення педагогічної проблеми.