ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Наша школа

 

 

Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради забезпечує потребу особистості бути конкурентноспроможною в суспільстві, планувати стратегію свого життя, уміти орієнтуватися в системі цінностей та в потоці інформації. Це заклад педагогічної підтримки вихованця, де реалізуються ідеї компетентісного підхлду до навчання і виховання, де ефективно впроваджується інклюзивна освіта. Перевагою закладу є організація педагогічної взаємодії та педагогіки партнерства усіх учасників нового освітнього середовища, спрямованого на розвиток особистості, яка є інноватором і патріотом України. Місія опорного закладу:

  •  забезпечення якісного освіти як найважливішої умови успішної соціалізації здобувача освіти в умовах Нової української школи;
  • використання інноваційних компетентісноспряморваних акмеологічних технологій навчання, оновлення змісту освіти;
  • формування та виховання здобувача освіти, здатного до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, який прагне до самоудосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готовий до свідомого життєвого вибору і самореалізації;
  • підтримання партнерської співпраці педагогів, учнів, батоків і громадськості. 

Заклад є конкурентноспроможним завдяки створенню сучасної матеріально-технічної та інформаційно-комунікаційної бази; інформаційно насиченим через активне застосування учасниками освітнього процесу інноваційних технологій і систем; є інноваційно технологічним внаслідок апробації та системного запровадження інноваційних форм, методів і засобів навчання, виховання, управління; є орієнтованим на особистість внаслідок виявлення і розвитку особистісних якостей, інтересів, обдарувань, творчих можливостей учасників освітнього процесу, організації профільного навчання, забезпечення комфортності. 

 

 

Опорний заклад "Престиж" працює над реалізацією Всеукраїнського науково-педагогічного екперименту "Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області ", Всеукраїнського науково-педагогічного експерименту "Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти"  (Освітній проєкт "Крила успіху"), у Всеукраїнському інноваційному освітньому проєкті "Формування й оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої школи" в рамках програми підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа". Учасники освітнього процесу закладу беруть активну участь в проєкті Фонду Кличка ZERO WASTE SCHOOL. 

 

 

Діяльність педагогіного колективу спрямована на забезпечення високих освітніх результатів, реалізацію науково-методичної проблеми закладу "Акмеологічний підхід як умова креативної самореалізації та підвищення ефективності освітнього процесу", модернізацію та удосконалення освітнього процесу згідно вимог Нової української школи. У закладі облаштовано сучасну медіатеку та ресурсну кімнату, створено новий освітній простір в класах НУШ. 

 

 

Інноваційна структура методичної роботи забезпечує розкриття і розвиток творчого потенціалу кожного педагога, формування його позитивної  "Я - концепції". Педагогічний колектив завжди у творчому пошуку, прагне знайти неординарне вирішення педагогічної проблеми.