Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Наші досягнення

 

 

 

 

 

Переможці обласних олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

Григоров Владислав (9Б) – біологія – ІІІм

 

Камай Владислав (11)  – трудове навчання – ІІІм

 

Яра Ганна (11) – педагогіка і психологія – ІІІм

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО УЧАСТЬ УЧНІВ КЗ «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В РАЙОННИХ ОЛІМПІАДАХ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 

 

Прізвище учня

Клас

Місце

Вчитель

 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

1

Фархутдінов Артем

11

ІІІ

Григорова Н.М.

2

Кацай  Дар’я

ІІ

Кукурудзяк О.О.

3

Головач Любов

ІІІ

Кукурудзяк О.О.

4

Медяник Андрій

ІІ

Кукурудзяк О.О.

5

Тернова Олена

ІІІ

Кукурудзяк О.О.

 

ІСТОРІЯ  УКРАЇНИ

 

 

 

1

Тернова Олена

-

Лукаш Н.В.

2

Явор Надія

-

Лукаш Н.В.

3

Григоров Владислав

ІІІ

Лукаш Н.В.

4

Кацай Дар’я

ІІІ

Лукаш Н.В.

5

Закарлюка Ігор

10

ІІІ

Лукаш Н.В.

6

Кучерява Поліна

10

ІІІ

Лукаш Н.В.

7

Соломонова Єлизавета

11

ІІІ

Лукаш Н.В.

8

Солодченко Ольга

11

ІІ

Лукаш Н.В.

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

 

 

1

Григоров Владислав

-

Лукаш Н.В.

2

Явор Надія

-

Лукаш Н.В.

 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

1

Кацай Дар’я

ІІІ

Науменко Л.О.

 

ГЕОГРАФІЯ

 

 

 

1

Целіковський Владислав

ІІІ

Крутько Є.Ю.

2

Жовніренко Олеся

-

Крутько Є.Ю.

3

Андрєєва Анастасія

10

-

Крутько Є.Ю.

4

Дем'янчук Юлія

10

-

Крутько Є.Ю.

 

ХІМІЯ

 

 

 

1

Різник Ярослава

11

-

Алфімов О.О.

2

Синенько Аліна

11

-

Алфімов О.О.

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

1

Прокопенко Дмитро

-

Мордик В.О.

2

Головач Любов

ІІІ

Мордик В.О.

3

Медяник Анрій

ІІІ

Мордик В.О.

4

Горпинич Костянтин

ІІІ

Сіріньок А.А.

5

Пузанов Владислав

-

Сіріньок А.А.

6

Тарасенко Нікіта

-

Сіріньок А.А.

7

Штепа Артем

ІІІ

Сіріньок А.А.

 

ФІЗИКА

 

 

 

1

Михайленко Максим

-

Авраменко Д.В.

2

Медяник Андрій

ІІІ

Авраменко Д.В.

3

Явор Надія

-

Алфімов О.О.

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

 

 

 

1

Фархутдінов Артем

11

ІІ

Гура Л.І.

2

Штепа Владислав

11

І

Гура Л.І.

3

Григоров Владислав

ІІ

Клименко Д.І.

4

Целіковський Владислав

ІІ

Клименко Д.І.

5

Курман Софія

10

ІІ

Гура Л.І.

6

Хромова Тамара

11

І

Гура Л.І.

 

                   НІМЕЦЬКА МОВА

 

 

 

1

Кацай Дар’я

І

Веремійченко А.М.

2

Явор Надія

ІІ

Веремійченко А.М.

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 

 

 

1

Кучерява Поліна

ІІ

Зелінська Л.В.

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 

 

 

1

Кіріленко Денис

ІІІ

Кашлєва Л.В.

2

Камай Владислав

11

І

Кашлєв М.І.

3

Короткова Ольга

11

І

Кашлєва Л.В.

4

Семенюта Дар’я

11

ІІ

Кашлєва Л.В.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

 

 

1

Кацай Дар’я

ІІІ

Миронова Л.О.

2

Явор Надія

ІІ

Тернова С.В.

3

Хромова Тамара

11

І

Миронова Л.О.

4

Шокотко Едуард

11

ІІ

Миронова Л.О.

 

АСТРОНОМІЯ

 

 

 

1

Яра Ганна

11

-

Свірєпова В.С.

 

ЕКОЛОГІЯ

 

 

 

1

Солодченко Ольга

11

ІІІ

Авраменко Д.В.

 

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

 

 

 

1

Яра Ганна

11

ІІ

Юдковська В.В.

2

Солодченко Ольга

11

ІІ

Юдковська В.В.

3

Люта Катерина

11

ІІ

Юдковська В.В.

 

ФІЗКУЛЬТУРА

 

 

 

1

Кущ Катерина

ІІ

Тертишна А.В.

2

Камай Владислав

11

ІІІ

Притула І.В.

 

ЮНІ ЗНАВЦІ БІБЛІЇ

 

 

 

1

Кацай Дар’я

ІІІ

Науменко Л.О.

 

ЕКОНОМІКА

 

 

 

1

Дубовик Дар`я

11

-

Крутько Є.Ю.

2

Різник Ярослава

11

-

Крутько Є.Ю.

 

БІОЛОГІЯ

 

 

 

1

Кацай Дар’я

ІІІ

Таран С.Є.

2

Григоров Владислав

ІІІ

Таран С.Є.

3

Тернова Олена

ІІІ

Авраменко Д.В.

4

Бесараб Тіна

ІІІ

Авраменко Д.В.

 

 

 

Організація роботи в закладі з інтелектуально-здібними та творчими учнями

         Педагогічний колектив Гуляйпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 працює над реалізацією науково-методичної проблеми „Саморозвиток, самореалізація   та самоактуалізація особистості учня та вчителя в умовах компетентісного  підходу в освіті”.

Підвищення ефективності роботи з обдарованими учнями, визначення методів і форм роботи, що сприяють розвитку і саморозвитку творчої особистості,  в центрі уваги педагогічного колективу.  Розвиток обдарованості – це результат складної взаємодії природних задатків, соціального середовища та психологічних механізмів саморозвитку особистості. Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1   надає великої уваги розвитку обдарованості учнів,  використовуючи  економічний, громадський, соціальний, культурний потенціал оточення освітнього закладу, який залучається до педагогічного процесу і є соціально педагогічним ресурсом розвитку обдарованості  учнів, що  проживають у районному центрі  сільської місцевості.

 

   

 

Робота педагогічного колективу  спрямована на реалізацію завдань районної та шкільної  програм «Обдарованість».  В основу роботи з обдарованими дітьми покладено принципи:

 • орієнтація на високі  кінцеві результати;
 • безперервна передача знань( навчатися й навчати інших необхідно стільки, скільки потребує досконале володіння темою);
 • співпраця й товариська взаємодопомога;
 • різноманітність завдань;
 •  навчання за здібностями.

Виконання програми здійснюється за такими напрямами:

 • науково- методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями;
 • виявлення та відбір обдарованих  учнів;
 • навчання , виховання та розвиток обдарованих  учнів ;
 • стимулювання та заохочення навчальної й позакласної діяльності учнів.

 

Стрижнем навчального процесу в школі є виховання  відповідальної особистості, здатної до самоосвіти та саморозвитку, яка вміє критично мислити, знаходити та опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати отримані знання, творчо вирішувати поставлені перед нею  завдання та вміти бачити перспективу розвитку будь якої проблеми. Під поняттям    „обдарована дитина”  вважаємо  дитину, у якої рівень здібностей значно перевищує середній, яка має позитивну мотивацію до навчання. Вчителі школи допомагають у переорієнтації репродуктивного мислення такої дитини на творче. У розвитку здібностей таких дітей важливе значення має забезпечення та розширення поінформованості у тих галузях, які їх цікавлять, організація для них різноманітної  діяльності.  Але прояви інтелектуальної обдарованості учнів слід  розуміти з урахуванням  ролі  потребнісно - мотиваційної сфери, високий рівень якої і визначає  своєрідність їхньої  розумової активності .

 

У закладі сформувалася система роботи з інтелектуально - здібними учнями, що передбачає:

 • навчальні заняття;
 • групові заняття: спецкурси, курси за вибором, факультативи;
 • індивідуальні заняття: консультації;
 • участь у предметних олімпіадах, інтелектуальних  турнірах, творчих конкурсах;
 • участь у написанні науково-дослідницьких робіт МАН;
 • поглиблене вивчення предметів у профільних класах (історичний та філологічний профілі);
 • проектна діяльність;
 • організація предметних тижнів;
 • захист читацького формуляра;
 • учнівські виставки;
 •  спортивні секції;
 • гурткові заняття.

 

Готуючи учнів до предметних олімпіад,  вчителі застосовують такі  принципи роботи:

 1. Індивідуальний підхід,  що дозволяє визначити зону інтелектуального розвитку кожного конкретного учня і спрямувати його на досягнення  проміжної і  кінцевої мети, працюючи за  індивідуальним планом.
 2.    Проблемний виклад змісту навчальних предметів, що забезпечує активний пошук відповіді на проблему та грунтовний її аналіз самим учнем.
 3. Розвиток дослідницьких та наукових вмінь на основі пошуку та самостійного опрацювання значної кількості навчального матеріалу, формування власної думки з тієї чи іншої теми, визначення життєвих пріоритетів   учня.
 4. Формування практичних умінь і навичок роботи, аргументованого і лаконічного викладу власної  позиції, здійснення самостійного дослідження.
 5. Активізація самостійної  і самоосвітньої діяльності школяра, спрямованої на отримання нових знань.
 6. Поступове ускладнення завдань та видів роботи з урахуванням рівня їх інтелектуальної та психологічної посильності  для учня.
 7. Наскрізність знань:  уміння встановлювати взаємозв’язки між подіями та явищами зіставляти їх,   встановлювати  причинно – наслідкові зв’язки.
 8. Інтегративність навчання, яка  передбачє взаємозв’язок  з іншими навчальними предметами.
 9. Головним при цьому є усвідомлення істини, що обдарована  дитина – це особистість, яка має здібності до вивчення тих чи інших предметів: допитливість, розум, прагнення відкривати нові ідеї, знаходити свої шляхи вирішення проблеми.

Методи і прийоми роботи з обдарованими  учнями на уроці:

- проблемні ситуації;

- творчі і нестандартні завдання;

- моделювання;

- диспути, дискусії, дебати;

- круглі столи;

- екскурсії;

- побудова гіпотез;

- інформаційно-пізнавальна  суперечність;

- незавершене речення.

 

  Форми і види позакласної роботи з  обдарованими    учнями:

 • участь у масових тематичних заходах;
 • огляди – конкурси  художньої та інших видів   творчості;
 • спортивні  змагання;
 • КВК, брейн  - ринги;
 • турніри  знавців;
 • вікторини;
 • інтелектуальні  ігри

 

Алгоритм  роботи з обдарованими дітьми

- визначення характеру обдарованості учнів;

- вивчення даних психологічного тестування дітей;

- бесіда з учнями про їх  захоплення та успіхи, вивчення результатів діяльності;

- визначення  рівня   інтелектуального розвитку;

- визначення обдарованих дітей, які потребують педагогічної підтримки з боку декількох

   вчителів;

- підвищення професійної компетентності вчителів;

- різнобічне вивчення дитини;

- створення якісного освітнього середовища;

- психологізація освітнього процесу;

- педагогічна   підтримка  обдарованих дітей;

- постійний зв’язок з батьками.

 

Запорукою досягнення високих результатів є тісна  співпраця практичного психолога, педагогів та учнів, яка має такі етапи:

 1. Аналітичний етап

Створення творчої групи, формування загального погляду щодо проблеми обдарованості.

 1. Діагностичний етап

Створення системи  виявлення обдарованих дітей. Об’єктом уваги є такі фактори:  темперамент, тривожність,  сила волі,   впевненість у собі, самооцінка, рівень мотивації успіху й уникнення   невдач, пам’ять, увага, креативність, творчі здібності, інтелект.

 1. Етап  супроводження

- Участь обдарованих дітей у конкурсах, олімпіадах, фестивалях, змаганнях.

- Супровід дітей, створення додаткового інформаційного поля для розвитку обдарованих, групові консультації, тренінги.

- Співпраця з педагогами: групові,  індивідуальні консультації, тренінги, семінари, шкільні методичні об’єднання, засідання творчих груп, корекційно-розвивальна робота.

-  Співпраця з батьками: групові та індивідуальні консультації, тренінги, круглі столи.

4  Етап моніторингу

Аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми, розробка  рекомендацій.

Розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учнів – це результат наполегливої і систематичної праці впродовж навчання у школі.

 

У закладі
сформовано банк даних обдарованих дітей;
здійснюються прогностичні заміри щодо результативності обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіадах;
організовується робота з поширення досвіду  роботи вчителів щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованої дитини.