Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Публічна інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліцензований обсяг - 792 учнів,  фактична кількість дітей  на 2019 рік - 735 учнів  

 

 

 

Мова освітнього процесу - українська

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу:

Загальна площа приміщень – 3 926 м2

Кількість класних кімнат – 25

Площа класних кімнат – 1 477 м2

Функціонують комбінована майстерня та кабінет обслуговуючої праці необхідним обладнанням для проведення уроків трудового навчання та технологій.

У закладі два кабінети інформатики, в яких встановлено 31 робоче місце з сучасними комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет.

У закладі в наявності 100 комп’ютерів та ноутбуків, з них підключено до мережі Інтернет – 100.

Обладнано одну класну кімнату для початкових класів 19 портативними ноутбуками та WI-FI- роутером.

Облаштовано сучасну ресурсну кімнату, сучасну медіатеку 3 ноутбуками і 3 комп’ютерами та  WI-FI- роутером.

У закладі обладнано мультимедійними дошками кабінет математики, кабінет інформатики, кабінет біології, кабінет початкових класів. У 10 навчальних кабінетах функціонують широкоекранні телевізори, підключені до комп’ютерів з метою демонстрації  навчальних матеріалів.

Для кабінету хімії придбано мультимедійний проектор.

Бібліотечний фонд на початок 2021-2022 навчального року складає:

25 867– кількість книг, брошур, журналів, у тому числі

12 587 – підручників для учнів 1- 11 класів

 

Вакантні посади 

Вакантні посади: станом на 01.09.2021 року відсутні 

 

 

У структуру управлінських органів у закладі  входять:

·        органи колегіального управління школою: загальношкільна конференція, Рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках;

·        адміністрація закладу: директор,  заступники з навчально-виховної роботи, заступник з виховної роботи, практичний психолог;

·        органи громадського самоврядування:

учнів      - козацьке об’єднання школярів: 1-4 класи «Козачата», 5-11 класи «Патріоти»;

учителів - профспілковий комітет, методична рада;

батьків    - батьківський комітет.

 

Реалізація освітніх програм

 

У закладі здійснюється реалізація наступних освітніх програм: Всеукраїнський науково-педагогічний експеримент "Впровадження інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області", освітній проєкт "Крила успіху", освітній проєкт "Формування й оцінювання грормадянських компетентностей на рівні базової середньої освіти" в рамках "Демократичної школи",участь учнів у Програмі обміну лідерів FLEX, в освітній програмі Фонду Кличко ZERO WASTE SCHOOL.

 

 

 

Правила прийому до закладу освіти

 

До 1-го  класу зараховуються діти,  як правило, в 6  років, які досягли шкільної зрілості,  що виявляється за допомогою  психодіагностичного обстеження. Таке обстеження може проводитись лікарем-спеціалістом, районним психологом за критеріями, що визначаються спеціально уповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти. Право на першочергове зарахування  мають діти, які проживають на території обслуговування закладу. 

Зарахування дітей до першого класу початкової школи   здійснюється на безконкурсній основі.  

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

·         заява на ім’я директора школи;

·         копія свідоцтва про народження дитини;

·         медична картка встановленого зразка + картка щеплень.

В закладі створені всі умови для отримання повної загальної середньої освіти .

До послуг Ваших дітей :

навчання та виховання в світлих класах ;

досвідчені вчителі, вихователі, чуйний та ввічливий персонал;

гуртки за інтересами;

денне перебування в закладі з 8-00 до 12 год 35 хв;

група продовженого дня  з 11 год 30 хв до 17 год 30 хв;

психологічне розвантаження;

постійний медичний нагляд.

Наша школа чекає  на Вас за адресою:

м. Гуляйполе, вул. Соборна , 48

 тел. 4-10-81, 4-10-83

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ДЛЯ УЧНІВ 2-9-Х КЛАСІВ

 

         Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України № 367 від 16.04.2018 року зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу керівника на підставі заяви одного з батьків, поданої особисто та за зразком. До заяви додаються:

1)                копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час надання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2)                оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного  профілактичного огляду;

3)                оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності табель, свідоцтво досягнень);

4)                особова справа здобувача освіти.

          У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання інклюзивно-ресурсного центру.

У випадку надання копій документів, зазначених вище, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування  (крім документа, визначеного пунктом 1).

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ДЛЯ УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України № 367 від 16.04.2018 року зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу керівника на підставі заяви одного з батьків, поданої особисто та за зразком. До заяви додаються:

1)                копія документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час надання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2)                оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного  профілактичного огляду;

3)                оригінал документа про базову середню освіту;

4)                особова справа здобувача освіти.

          У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання інклюзивно-ресурсного центру.

У випадку надання копій документів, зазначених вище, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування  (крім документа, визначеного пунктом 3).

         Зарахування до 10 класу закладу освіти для учнів , які закінчили 9-й клас закладу, відбувається  після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

 

 

                                                                    

Умови доступності освітнього закладу для навчання учнів з особливими освітніми потребами

 

З метою забезпечення освітніх послуг для всіх учасників освітнього процесу, в тому числі й для учнів з  особливими освітніми потребами, в школі обладнано пандус, який відповідає всім основним вимогам,  спеціалізовану туалетну кабінку для дітей з особливими освітніми потребами, які мають порушення опорно-рухового апарату. Наявний  гусеничний мобільний сходовий підйомник для транспортування дітей в інвалідному візку. Створено медіатеку, обладнано сенсорну кімнату. Дітям з особливими освітніми потребами надається психолого-педагогічна корекційна допомога за участю дефектолога, логопеда, психолога та вчителя лікувальної фізичної культури. Корекційно-розвиткові заняття проводяться в окремих  приміщеннях, простір яких   розподілений з урахуванням потреб учнів.

 

Надання платних освітніх послуг

 

Заклад освіти на даний час не надає платні освітні послуги, але за наявності потреби, бажання батьків та здобувачів освіти, кадрового та матеріально-технічного забезпечення зможе їх надавати відповідно до Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти у науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758. Згідно даного Порядку заклад освіти зобов'язаний:

 

     безкоштовно надати замовнику повну,  доступну  та  достовірну
інформацію   щодо  порядку  та  умов  надання  конкретної  платної
освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати;

 

     оприлюднити:

 

     визначену у  встановленому  цим  Порядком  вартість   платної
освітньої   послуги,   що   надається   для   здобуття  освіти  за
освітньо-кваліфікаційним рівнем,  підвищення кваліфікації або  для
здобуття  наукового  ступеня,  -  не пізніше ніж за один місяць до
дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;

 

     вартість інших  платних  освітніх  послуг - не пізніше ніж за
15 календарних днів до початку їх надання.

 

      Платні освітні послуги  можуть  надаватись  тими  самими
структурними  підрозділами,  що  здійснюють  навчання  громадян за
державним замовленням.

 

     Платні освітні послуги надаються на  підставі  письмової
заяви  -  для фізичної особи;  договору (контракту) - для фізичної
або юридичної особи.

 

     На підставі  договору  (контракту)  надаються  платні освітні
послуги відповідно  до  пунктів  1-4,  9-11  розділу  1   Переліку.