Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Школа сприяння здоров'ю

 

 

                                     

Виступ на педагогічну раду заступника директора з виховної роботи Стасик Людмили Іванівни 29 січня 2015 року "Формування здоров'язберігаючих компетенцій школярів" 

 

 Здоров’я настільки переважує всі інші блага,

                          що здоровий жебрак щасливіший за хворого короля

 

                                                                              А. Шопенгауер

Культура здоров’я – це сукупність елементів, що роблять життєво значимий вплив на нормальну діяльність дитячого організму в процесі навчання й виховання.  До сукупності елементів, що визначають культуру  здоров’я, відносяться:

-         організація й проведення виховних заходів з урахуванням здоров’язбережних умов;

-         соціально – психологічне здоров’я учнів;

-         сприятливий емоційний мікроклімат у колективі.

Здорова дитина – практично досяжна норма дитячого розвитку. Здоров’я дитини перебуває в нормі, якщо вона:

-         у фізичному плані – уміє переборювати втому, відпочивати, раціонально використовувати свій вільний час;

-         в інтелектуальному плані – проявляє високі розумові здібності, допитливість, уяву, увагу;

-         у соціальному плані – комунікабельна, розуміє жарти, сама вміє жартувати;

-         в емоційному плані – урівноважена, здатна дивуватися й захоплюватися.

Успішність навчання в школі визначається рівнем стану здоров’я, з яким дитина прийшла в перший клас. Це початковий фон. Надалі стан  здоров’я теж має важливе значення, але не менш важливими є й умови освітнього середовища для збереження здоров’я дитини. Ніхто не може допомогти людині поліпшити здоров’я, якщо вона сама цього не хоче й не буде над цим працювати. Тому наше завдання виховувати в школярів свідоме ставлення до нього як до життєвої цінності.

Неможливо виховати в учнів дбайливе ставлення до свого здоров’я без участі їхніх батьків. Виховання мотивації на здоровий спосіб життя  є тривалим педагогічним процесом, у якому беруть участь учителі, батьки, лікарі та психолог. Цей процес повинен бути систематичним. Тільки тоді можна сподіватися на позитивний результат.            

Виховна діяльність нашого закладу  спрямована на реалізацію завдань   та   виховної   моделі   Школи сприяння   здоров’ю, одним із завдань якої є формування свідомого ставлення учнів до свого здоров’я, розвиток фізичного потенціалу кожної дитини.  З цією метою учителі постійно беруть участь у різноманітних конкурсах. На  обласний он-лайн фестиваль педагогічних ідей Шкіл сприяння здоров’ю  представили матеріали  по здоровому способу життя Юдковська В.В., Стасик Л.І., Явтухова Н.М., Гура Л.І., Шеремет Т.М., Тернова С.В., Шокотко В.П. Досвід роботи з формування здорового способу життя відмічено на обласному рівні. У  Всеукраїнському  огляді відеоматеріалів за темою «Фізкультурні хвилинки на уроках у 1-4 класах» взяли участь Горпинич Т.І., Кукурудзяк Т.П., Шокотко В.П., Притула І.М., Шеремет Т.М., Єна Н.В., Смола Л.І. Заступником директора з виховної роботи Стасик Л.І. було представлено матеріали на Обласний огляд моделей превентивної освіти у навчальних закладах. Река Аліна, учениця 9-Б класу під керівництвом заступника директора з виховної роботи Стасик Л.І. взяла участь у Обласному конкурсі соціальної реклами по здоровому способу життя «Відповідальність починається з мене». На Обласний етап Всеукраїнського огляду – конкурсу з історії олімпійського руху в номінації експозиція олімпійської освіти підготував матеріали Притула І.В. У рамках Місячника безпеки вчителями Кукурудзяк Т.П. розроблено дидактичні ігри на протипожежну тематику, Ганенком Д.О.  створено мультимедійний посібник по пожежній безпеці, Кашлєвим М.І. мультимедійний посібник по надзвичайних ситуаціях.

      Відповідно до мети й завдань Школи сприяння здоров’ю розроблено  необхідні умови навчально - виховного процесу, спрямовані на збереження та покращення здоров’я учнів. З метою розширення, поглиблення знань та покращення загального здоров’я в позаурочній і позакласній роботі  школи передбачено  організацію роботи гуртків  «Школа проти СНІДу», „Я – моє здоров’я” для  попередження правопорушень, росту злочинності серед неповнолітніх, попередження тютюнопаління,  алкоголізму, вживання наркотиків, пропаганди здорового способу життя. На   заняттях  поєднується оволодіння дітьми знаннями з формування установок на здоровий спосіб життя і навичок відповідальної поведінки.  Заняття сприяють виробленню навичок прийняття відповідальних рішень і ефективного спілкування з однолітками, опору тиску засобам масової інформації й однолітків та виробленню навичок соціальної компетентності особистості.

З метою організації повноцінного відпочинку, оздоровлення дітей у літній період, залучення для цього максимальної їх кількості, забезпечення якісного харчування, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи щорічно на базі школи працює пришкільний табір «Сонечко» для учнів 1- 4 класів, який за останні  роки в конкурсі на кращу організацію оздоровлення та відпочинку посідає призові місця.  

Усі ми знаємо, що велике розумове навантаження в поєднанні з малорухомим способом життя призводить до порушення регуляції тонусу кровоносних судин. Запобігти таким негативним наслідкам можна за допомогою дотримання розпорядку дня, чіткого режиму праці й відпочинку, а головне – систематичних занять фізичною культурою та спортом. Для цього у нас створені сприятливі умови: працює гурток загальної фізичної підготовки. Фізична культура – важливий елемент усебічного, гармонійного розвитку людини. Це, по-перше, турбота про здоров’я та збереження життя як найвищої цінності, по-друге, система роботи, що забезпечує гармонію фізичного розвитку, духовного життя, багатогранної діяльності людини. 

Для активізації фізичного розвитку дітей у нашій школі створені умови для занять учнів у шкільних та позашкільних гуртках. Забезпечення організаційних умов для активної просвітницької роботи щодо здорового способу життя серед учнів та батьківської громадськості в педагогічному колективі реалізується шляхом упровадження проекту  «Школа проти СНІДу», що сприяє розумінню підлітками переваг здорового способу життя, формуванню позитивних життєвих навичок, підвищує мотивацію до самостійного і свідомого вибору життєвої позиції, допомагає формувати внутрішні обмеження, що утримують від протиправних дій. Стало традицією до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом проводити конференцію  «Біля останньої межі. Епідемія ВІЛ – інфекції в Україні» з показом відеоматеріалів спільно з представниками Червоного Хреста. Проводяться  конкурси буклетів та інформаційних бюлетенів. Також здійснюється просвітницька робота до дня боротьби з туберкульозом. Проводяться санітарно-просвітницькі заходи із залученням лікарів, консультації для батьків.

       Вивчення місцевих екологічних проблем сприяє глибокому усвідомленню та засвоєнню учнями такого складного поняття сучасної екології, яким є навколишнє середовище. Учні повинні усвідомити, що якість навколишнього середовища великою мірою впливає на здоров’я й життя кожної людини, з одного  боку, а з іншого,- здоров’я людини є основним критерієм оцінювання якості довкілля. Тематика  занять дає змогу керівникові врахувати пізнавальні інтереси і запити школярів, а також сприяє відновленню зв’язків учнів з природним середовищем, оскільки формує етнос та менталітет.

Для підтримки валеологічно  насиченого здоров’язберігаючого простору    щорічно проводяться тижні знань безпеки життєдіяльності,   місячники  „За здоровий спосіб життя”,  правового виховання та  безпеки,  екологічного виховання.                                                                                                                                                                                           У закладі проводиться систематична робота, спрямована на профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, метою якої є формування у школярів стійкого морально-психологічного неприйняття вживання психотропних речовин та вироблення в учнів навичок здорового способу життя. Класними керівниками проводяться виховні години, бесіди, відверті розмови, години спілкування  на теми: «Здоров’я та здоровий спосіб життя», «Скажемо наркотикам – Ні», «Вплив шкідливих звичок на організм людини», «Ми за здоровий спосіб життя», «Шкідливі звички чи життя у своє задоволення», «Знати, щоб жити», «Якщо хочете уберегтися від ВІЛ…», «Шкідливість алкоголю і наркотиків», бесіда з елементами тренінгу «Близькі стосунки та шлюб» (9-11 кл.), усний журнал «Моє здоров’я в моїх руках», «Майбутнє без наркотиків», «Складові здорового способу життя».

Значну роль у реалізації завдань ФЗСЖ відіграє психологічна служба. Психолог школи проводить діагностику індивідуальних особливостей учнів і, таким чином, допомагає вчителям знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, крім того вивчає тривожність дітей, їхню стресостійкість, схильність до депресивних і невротичних станів, конфліктність, здатність до емпатії, адекватність самооцінки і способи поводження в різних ситуаціях. Важливу роль у профілактичній роботі відіграють заходи, проведені  психологом: цикл тренінгових занять «Знати, щоб жити!», брейн-ринг «Здоров’я людини – найвища цінність!», тренінгові заняття «Як запобігти ВІЛ-інфікуванню. Знати, а не боятися!», практичні заняття «Залежність та шляхи її подолання», «Наркотична небезпека», анкетування серед старших класів на тему «Чи вмієш ти говорити «Ні», бесіди: «Як навчитися говорити «НІ»», «Алкоголь та наркотики – фактори ризику щодо зараження ВІЛ», лекції «Адиктивна поведінка як саморуйнування особистості».

Важливим чинником профілактики шкідливих звичок є широка просвітницька робота з батьками.  У  рамках університету педагогічних знань для батьків були проведені: бесіди: «Майбутнє вашої дитини», «Виховуємо любов’ю», «Спілкування – найдієвіший вплив», «Запобігання захворювання на туберкульоз, наркоманію та ВІЛ», батьківські години спілкування: «Бережіть своїх дітей», постійно розглядається питання збереження здоров’я дітей на загальношкільних батьківських зборах, приділяється значна увага профілактиці негативних проявів у поведінці дітей.

Профілактична діяльність простежується і в роботі органів учнівського самоврядування. Силами учнів часто організовуються інформаційні лекторії, конкурси плакатів, малюнків, бюлетенів, проводяться диспути.

Щорічно проводиться моніторинг виховного процесу за основними об’єктами: моніторинг умов виховного середовища, рівня вихованості учнів, особистісного розвитку учнів та моніторинг стану міжособистісних стосунків в учнівських колективах. Результати його узагальнюються у наказі про підсумки виховної роботи за рік. З метою проведення моніторингу якості виховної роботи було проведено анкетування учнів 9-11 класів з питань розповсюдження шкідливих звичок серед учнівської молоді.

Мета проведення опитування – з’ясувати стан розповсюдження шкідливих звичок серед учнівської молоді (паління, вживання алкогольних напоїв ( в тому числі слабоалкогольних), наркотичних речовин) та періодичність проведення превентивних  заходів. Одне з запитань анкети було спрямоване на з’ясування спонукальних причин вживання різних речовин, що впливають на свідомість та стан організму (паління, вживання слабоалкогольних напоїв (в т.ч. пива), вживання високоградусних алкогольних напоїв, вживання наркотичних речовин). Старшокласники вважають, що найбільш значимою спонукальною причиною вживання наркотичних речовин є цікавість, вплив друзів та ефекти від вживання. До перелічених факторів додається насолода від вживання та можливість забути проблеми, відключитися, зменшити нервове та емоційне навантаження або ж не докладати зусиль для пошуку варіантів вирішення складних питань. Дане анкетування допоможе у виборі підходів до просвітницької, превентивної роботи, методів впливу та виховання учнів.

Попри наведені дані про розповсюдженість вживання різних речовин, що змінюють свідомість 42% опитаних зазначили, що заходи про шкідливість і наслідки вживання алкоголю, тютюну і наркотиків у  закладі проводяться щомісячно, 26% респондентів повідомляють, що такі заходи проводяться один раз на тиждень, 14% відповіли часто і 8% - інколи.

 Просвітницька та превентивна робота з даного питання проводиться переважно у вигляді лекцій, зустрічей з лікарями, які теж проходять у вигляді лекцій; тренінгів, різноманітних акцій, виступів агітбригад, засідань круглих столів .

Аналіз проведеного опитування дозволяє зробити наступні висновки:

·              паління, вживання алкогольних (у т.ч. слабоалкогольних) напоїв,  досить широко розповсюджені явища в молодіжному середовищі;

·              просвітницька та профілактична робота в закладі проводиться активно,  інформація, яка подається дітям, відповідає віковим потребам;

·              теоретичні знання учнів  про шкідливість паління, вживання алкоголю та наркотиків достатні, але не стали «керівництвом до дії», тобто не стали переконаннями, що визначають поведінку окремої людини;

·              погляди  старшокласників щодо спонукальних причин вживання різних речовин, що впливають на свідомість людини, дещо відрізняються.

·              толерантне ставлення дорослих до вживання підлітками тютюну, алкоголю та наркотичних речовин може сприяти більш широкому розповсюдженню шкідливих звичок серед молоді;

·              активні форми профілактичної та просвітницької роботи (тренінги, акції, флеш - моби) набувають більш широкого розповсюдження у роботі класних керівників.

Якість і доступність медичних послуг – важливий чинник охорони здоров’я. У кризових ситуаціях він вирішальний. Проте набагато важливіше запобігти проблемам зі здоров’ям, а отже потрібно більше уваги приділяти профілактиці. Життя сьогодні від нас вимагає перебудовувати систему освіти в такий спосіб, щоб постійно проводити моніторинг стану здоров’я дитини. Тобто школа повинна бути таким дитячим закладом, де можна гарантувати дитині, її батькам, суспільству виховання здорової особистості. Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота школи з  медичною службою: лікарі районної лікарні щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів. У кожному класному журналі оформлені  «Листки здоров’я», які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня , щоб учителі-предметники могли ними користуватись. Здійснюється спостереження за дітьми, які перебувають на диспансерному обліку. Медсестрою школи постійно проводиться санітарно-просвітницька робота: випускаються медичні бюлетені, проводяться бесіди зі школярами з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування,  обладнаний куточок здоров’я, контролюється санітарно-гігієнічний стан шкільних приміщень. Активізовано роботу щодо проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків з питань раціонального харчування, профілактики кишково-шлункових інфекцій, додержання правил особистої гігієни. З метою раннього виявлення учнів схильних до вживання алкоголю, наркотичних речовин психологом та класними керівниками здійснюється анкетування, тестування дітей. Питання збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу постійно знаходяться під контролем адміністрації школи. Дотримання санітарно – гігієнічних норм життєдіяльності школи, організації роботи з попередження дитячого травматизму, стан здоров’я дітей  розглядаються на нарадах при директору, узагальнюється наказом по школі. Результати обстежень учнів обговорюються на батьківських зборах та доводяться до відома батьків в індивідуальних бесідах, враховуються  при організації навчально-виховного процесу, занять з трудового навчання, фізичної культури, навчальної практики.

На виконання річного плану роботи школи та за підсумками медичного огляду школярів, який проводився упродовж першого семестру поточного навчального року  було здійснено аналіз стану здоров’я учнів, метою якого було проведення аналітико-інформаційної роботи в рамках  Школи  сприяння здоров’ю, належна організація фізкультурної роботи згідно груп здоров’я. У ході медичного огляду який проходив на базі  Гуляйпільської центральної районної лікарні було  обстежено  575 учні та виявлено  здорових дітей – 421  (74%), у 154 (26%) дітей виявлено різні  відхилення   та хвороби, з якими вони  перебувають на диспансерному обліку у медичній установі.   У минулих роках ці показники були наступні:

Навчальний рік

Кількість здорових дітей

Кількість дітей з відхиленнями

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

299             (52%)

289             (54%)

365             (68%)

375              (68%)

277    (48%)

251    (46%)

178    (32%)

190     (32%)

Із 575 учнів до основної групи для фізичного навантаження на заняттях фізичною культурою  визначено 145 дітей (25%), до  підготовчої групи – 240 (43%), до спеціальної групи – 190  (32%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого навчального року ці показники покращилися: на 42% зменшилась кількість учнів, які віднесені до основної групи та на 2% збільшилась  кількість учнів, які віднесені до підготовчої групи  становить 32%,  що дало минулорічний показник.

Розподіл учнів на групи для фізичного навантаження  на уроках фізичної культури

Клас

Основна група

Підготовча група

Спеціальна група

1-а

10

16

7

1-б

16

12

6

2-а

10

11

8

2-б

8

22

2

3-а

3

11

4

3-б

10

13

10

4-а

4

12

16

4-б

4

8

19

5-а

6

14

11

5-б

2

17

8

6-а

5

11

9

6-б

4

13

6

7-а

3

9

12

7-б

6

14

12

8-а

8

5

11

8-б

9

8

11

9-а

7

6

5

9-б

7

11

14

10-а

10

5

2

10-б

3

8

10

11

10

12

6

Всього

145 (25%)

240 (43%)

190 (32%)

 

         З метою розвитку фізичних якостей учнів та підвищення мотивації до занять фізичною   культурою і спортом на уроках фізичної культури вчителі проводять оцінювання учнів шляхом бонусної  оцінки. Упродовж вивчення теми  вчителі звертають увагу на особисті досягнення кожного учня, здійснюють індивідуальний та диференційований підхід.

Діагностично-аналітичний стан захворювань учнів

Клас

 

 

 

„Д” окуліст

„Д” кардіолог

 

 

„Д” невропатолог

„Д” травматолог

„Д” уролог

„Д” педіатр

1-а

 

2

 

2

 

 

1-б

 

8

 

 

 

 

2-а

 

 

1

1

 

 

2-б

2

7

 

 

 

 

3-а

 

2

 

2

 

 

3-б

 

4

1

 

 

1

4-а

 

6

2

1

 

1

4-б

 

6

1

1

 

 

5-а

 

6

1

 

 

3

5-б

4

3

 

1

 

3

6-а

8

 

1

 

 

 

6-б

2

4

1

1

 

 

7-а

2

 

3

 

 

1

7-б

3

6

3

 

 

 

8-а

1

4

1

 

 

 

8-б

 

4

 

2

1

 

9-а

1

1

1

1

 

 

9-б

3

5

2

2

 

 

10-а

1

1

2

1

 

 

10-б

2

7

 

 

 

 

11

4

2

 

 

 

 

Всього

31

78

20

15

1

9

         Моніторинг  захворювань учнів, що перебувають на диспансерному обліку, засвідчив, що найбільша кількість дітей має захворювання  кардіологічного характеру: 78 учнів (14%), далі  йдуть хвороби неврологічного характеру – 20 учнів (3%), порушення зору – 31 учнів (5%), 15 учнів перебувають на диспансерному обліку  у травматолога, 1 учень має урологічну хворобу.  Порівняння  показників захворюваності учнів з минулими навчальними роками говорять  про переважну   більшість порушень серцевої діяльності (14%).  У минулому навчальному році захворювання органів зору мали 6%  учнів, зараз – 5%  учнів. Найменша кількість дітей,  які перебувають на диспансерному обліку у  2-а  класі – 2 учні  (7% від кількості учнів у класі), найбільша кількість таких учнів -  у 

9-б, 7-б, 5-б, 4-а, 2-б класах:  відповідно 38%, 35%, 37%, 32%, 28%.  Результати діагностичних  обстежень дають змогу впливати на розвиток  кожної дитини на основі даних про стан її здоров’я, самопочуття в колективі. У школі великого значення надають пропаганді здорового способу життя, оскільки заклад входить в мережу Шкіл  сприяння здоров’ю, запроваджено метод проектів у практичну роботу класних керівників. На батьківських зборах регулярно заслуховують питання  щодо зміцнення здоров’я  дітей, виконуються заходи стосовно профілактики захворювань та оздоровлення учнів. Упродовж року в школі проводиться певна робота щодо дотримання вимог охорони дитинства, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних,  протипожежних норм, вивчення правил дорожнього руху. Приділяється увага дотриманню санітарно-гігієнічних  норм.

Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в нашій школі пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До них належать: ситуаційно-рольова гра, соціально-психологічний тренінг, «мозковий штурм», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, гра-драматизація, робота у великих та малих групах, метод проектів, проблемне навчання, демонстрація поведінки, навчальні ігри, навчання однолітків. Доцільним є застосування традиційних методів: бесід, диспутів, лекцій, семінарів, роз'яснень, переконань, позитивного і негативного прикладів, методів вироблення звичок, методів вправ, контролю і самоконтролю, створення громадської думки, ділових ігор, конкурсів, змагань, аудіовізуальної діяльності, малювання, музики, танцю.

Велику роботу, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я здійснюють учителі на уроках фізичної культури. Вони навчають учнів вправ для розвитку усіх фізичних якостей, всіх органів і систем, ознайомлюють з руховим режимом. Значна увага на уроках фізичної культури приділяється дихальним вправам. Більшість уроків фізичної культури, якщо дозволяють погодні умови, відбуваються на свіжому повітрі. У школі запроваджено фізкультхвилинки та валеопаузи під час навчальних занять у 1—4 класах. Вони спрямовані на відновлення працездатності, уваги, запобігають захворюванням опорно-рухового апарату, зору. Для цього розроблено спеціальні комплекси фізичних вправ для учнів різного віку та для різних предметів. Діти молодших класів виконують динамічні вправи під музику, читають веселі віршики, фантазують, також передбачено  вправи для відпочинку рук та очей, постави. Заняття з фізичної культури забезпечують збереження міцного здоров’я, гарний фізичний розвиток, оптимальний рівень рухливості, набуття знань і навичок у галузі фізкультури, опанування основних способів здійснення фізкультурно – оздоровчої  та спортивної діяльності.  Саме    на уроці фізичної культури повинна проводитися робота щодо формування здорового способу життя учнів. Учитель має працювати не лише над розвитком фізичних якостей, але й над зміцненням здоров’я дітей. Вчителі в змозі запобігти появі багатьох захворювань, наприклад, таких, як порушення постави, плоскостопість, захворювання органів зору, шлунково – кишкового тракту. Педагог повинен навчити дитину дбайливого ставлення до власного здоров’я. 

         Користуючись навчальним матеріалом, учителі на уроках дають інформацію про шкідливі фактори та звички, що впливають на здоров'я людини. Формування позитивної мотивації на здоров’я відбувається не тільки через уроки фізичної культури, біології, основ здоров'я, захист Вітчизни, а й через зміст усіх шкільних предметів. Прикладом може стати проведення уроків гуманітарного циклу: програма з англійської мови включає спеціальні теми з основ здоров’я збереження: «Спорт», «Олімпійські ігри», «Навколишнє середовище», «Екологія», «Шкідливість паління». Учні засвоюють нову лексику, тренують мову та водночас розбирають проблеми збереження власного здоров’я та навколишнього середовища. На уроках мови та літератури використовуються такі завдання і вправи, які формують в учнів теоретичну базу з питань культури здорового способу життя, а також навчають застосовувати отримані знання на практиці. Постійно проводиться робота з відгадування і складання загадок, кросвордів, пов'язаних з режимними процесами або предметами санітарної гігієни, добір прислів'їв, приказок про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Багато уваги приділяється питанню створення безпечного освітнього середовища. Адміністрація школи тримає під постійним контролем санітарно-гігієнічний режим шкільних приміщень (шкільне приміщення відповідає санітарним нормам, меблі в кабінетах розташовані та промарковані згідно з віковими особливостями учнів), режим дня школярів, раціональне та збалансоване харчування.      Акумулятором і провідником інформації виступає бібліотека школи, в якій створено: картотеку газетно-журнальних статей, каталог науково-педагогічної та психологічної літератури; зібрано кращі зразки передового педагогічного досвіду, прес-інформацію; оформлено  виставки літератури на здоров’я зберігаючу та профілактичну тематику. Усі ці напрями й лягли в основу системи роботи школи з ФЗСЖ. Вони дають певні результати. Це і: підвищення загального рівня здоров’я учнів; покращення умов освітнього середовища та збільшення показника сформованості навичок ЗСЖ учнів школи - сьогодні більшість наших дітей знають про дотримання режиму дня, про правильне харчування, вміють правильно реагувати у надзвичайних ситуаціях; учні школи отримують призові місця в спортивних заходах міста; результати анкетування батьків показали, що більшість з них задоволена рівнем роботи школи з ФЗСЖ. Отже, формування культури здоров’я учнів передбачає перш за все озброєнням їх відповідними знаннями з питань здоров’я, за допомогою яких у дитини формується певне уявлення про значення здоров’я у житті кожної людини, відповідальне ставлення до його збереження, а також знаннями певних оздоровчих технологій, їх застосування у практичній діяльності та ведення здорового способу життя. Удосконалення системи формування культури здоров’я школярів   комплексна проблема тривалого характеру. Таким чином, можна зробити висновок, що за допомогою якісного впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес, застосування під час позакласних заходів оздоровчих технологій,  переважно спрямованих на всебічне оздоровлення школярів сучасний учитель має можливість повною мірою сприяти вихованню повноцінної здорової молоді, формувати в неї високий рівень культури здоров’я.

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ „ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО”

п/н

Заходи

 

Термін виконання

Відповідальний

 

Організаційно-педагогічні заходи

 

 

 1.  

Створення банку даних про стан здоров’я, фізичний розвиток дітей на основі діагностики та моніторингу стану здоров’я школярів.

постійно

медична сестра,

класні керівники

 1.  

Обговорення проекту „Здорове дитинство” на засіданні:

-педагогічної ради;

- ради школи.

січень - лютий 2016

директор, заступники директора з навчально-виховної роботи

 1.  

Забезпечення умов для систематичного підвищення  майстерності  вчителів, які викладають предмети „Основи здоров'я ”, „Фізична культура”, за програмою навчальних семінарів.

постійно

заступник директора з навчально-виховної роботи.

 1.  

Визначення та формулювання функціональних повноважень вчителів в аспектв реалізації проекту „Здорове дитинство”.

вересень 2016

керівник методичного об’єднання

 1.  

Створення творчої групи вчителів, щодо організації навчально-виховної роботи з питань реалізації проекту „Здорове дитинство”.

вересень 2016

директор, заступники директора з навчально-виховної роботи

 1.  

Створення постійно-діючої експертної комісії з питань організації навчання та виховання обдарованих дітей.

вересень 2016

директор

 1.  

Визначення оптимальних умов і форм оргінізації гігієни розумової праці, харчування, відпочинку та зміцнення здоров’я дітей.

2015-2016

рада школа

 1.  

Застосування здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі.

з 2016

директор школи

 1.  

Координація виховної роботи навколо культурно- просвітницьких та медично-оздоровчих закладів міста.

постійно

заступник директора з виховної роботи

 1.  

Розширення мережі спортивних секцій, гуртків, факультативів:

i.                                                                            - коригування програм гуртків, спортивних секцій, переорієнтування їх на роботу, спрямовану на оздоровлення дітей;

- організація та проведення туристичних походів історичними і культурними місцями рідного краю;

- організація та проведення творчих звітів за результатами роботи гуртків, спортивних секцій;

постійно

 

щороку із серпня

 

постійно

 

 

2015-2016

адміністрація школи,

заступники директора

 

класні керівники

 

 

керівники гуртків

 1.  

Вивчення можливостей нових технологій навчання та виховання з організації роботи щодо формування здорового способу життя .

постійно

заступники директора з навчально-виховної роботи

 1.  

Удосконалення системи навчально-виховної роботи:

- проведення групових та індивідуальних занять з учнями, які потребують методів корекції відхилень у поведінці;

- проведення фізкультпауз під час занять і динамічної перерви на свіжому повітрі між уроками, рухливих розрядок під час ігор на перервах

 

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

 

 

психолог

 

 

вчителі –предметники, вчителі фізкультури, класоводи

 1.  

Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу.

постійно

заступники з навчально-виховної роботи

 1.  

Удосконалення системи організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи.

2015-2016

адміністрація школи

 1.  

Забезпечення залучення до занять фізичною культурою і спортом усіх учнів, ураховуючи стан здоров’я та фізичну групу.

постійно

класні керівники

 1.  

Вжиття заходів щодо підвищення ефективності  проведення уроків фізичної культури, основ здоров’я.

постійно

адміністрація

школи

 1.  

Організація контролю за якістю підготовки молоді до служби у Збройних силах України.

постійно

адміністрація школи

 1.  

Ефективне здійснення роботи спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчої роботи, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

2015-2016

директор

 1.  

Проведення навчань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності педагогічних кадрів

2015-2016 роки

адміністрація

 1.  

Організація об’єктових тренувань щодо евакуації педагогічного та учнівського складу в умовах надзвичайних ситуацій

чотири рази на рік

адміністрація

 1.  

Створення навчально-методичного куточка з безпеки життєдіяльності

2016 рік

вчителі ОБЖ, основ здоров’я

 1.  

Розробка тематики виховних заходів з питань відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я та його збереження

2015-2016 роки

класні керівники

 

Медичне забезпечення проекту

 

 

 1.  

Організація контролю за медичним оглядом педагогічних та технічних працівників, аналіз санітарних  книжок.

щороку

адміністрація школи, медична сестра

 1.  

Аналіз стану здоров’я учнів.

щороку

медична сестра

 1.  

Складання графіку  планових щеплень учнів на поточний навчальний рік.

щороку

медична сестра

 1.  

Організація гарячого раціонального харчування учнів.

щороку

адміністрація школи

 1.  

Аналіз стану медичних карток учнів

щороку

медична сестра

 1.  

Організація роботи постійно діючого семінару для вчителів та батьків з питань фізичного виховання  та збереження здоров’я дітей.

постійно

заступник директора з виховної роботи

 1.  

Організація роботи валеологічного лекторію для батьків з питань гігієнічного виховання учнів та їх оздоровлення.

постійно

класні керівники

 1.  

Створення банку даних діагностичного обстеження учнів.

2016 рік

медична сестра

 1.  

Формування учнівських груп для проведення занять з фізичної культури.

щороку

медична сестра

 1.  

Проведення оглядів дітей на педикульоз та захворювання шкіри.

щомісяця

медична сестра

 1.  

Організація контролю за зовнішнім виглядом учнів, станом їх здоров’я, виконанням правил особистої гігієни.

щотижня

медична сестра

 1.  

Організація контролю за виконання заходів щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщенні школи.

постійно

медична сестра, завгосп

 1.  

Організація санітарно-профілактичної роботи з учнями, проведення бесід:

-          „Про дотримання режиму дня учнями”;

-          „Обережно! Отруйні гриби”;

-          „Профілактика гострих респіраторних захворювань”;

-          „Попередження травматизму під час канікул”;

-          „Шкідливі звички”;

-          Гігієнічні вимоги щодо виконання домашніх завдань”;

-          Ботулізм,  його профілактика”;

-          Профілактика СНІДу”;

-          Інфекційні хвороби, їх профілактика”;

-          „Профілактика гепатиту”;

-          Особливості потреб у вітамінах та мінеральних солях”;

-          „Про проведення профілактичних заходів щодо захисту організму від грипу”;

-          Про профілактику зловживань наркотиками”.

2015 – 2016 роки

 

медична сестра, класоводи,  класні керівники

 1.  

Організація просвітницької роботи з учнями, проведення бесід:

„Про здоровий спосіб життя”;

„Екологія душі”;

„Здоров’я людини”;

„Про наркотичну, горілчану та тютюнову залежність”;

„Вплив екологічних факторів на організм людини”.

2015 – 2016 роки

медична сестра, класоводи,  класні керівники

 1.  

Організація проведення бесід з учнями:

- „Особливості потреб організму дитини у вітамінах та мінеральних солях”;

- „Раціональне харчування – запорука здоров’я”;

-  „Що допомагає мені бути здоровим”.

2015 – 2016 роки

класні керівники

 1.  

Написання диктантів:

„Про здоровий спосіб життя”;

„Дорожньо-транспортні пригоди”;

„Як запобігти захворюванням”;

„Як запобігти захворюванню на грип”;

„Кишково-шлункові захворювання”

2015-2016 роки

вчителі 1-4 класів, вчителі-предметники

 1.  

Забезпечення дотримання у закладі належного температурного, повітряного режимів, організацію вологого прибирання приміщень із застосуванням дезинфікуючих засобів

постійно

завгосп

 1.  

Здійснення аналізу захворювання учнів з метою запобігання виникненню епідемій

постійно

медична сестра

 1.  

Здійснення контролю за виконанням санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці їдальні

постійно

медична сестра

 1.  

Організація санітарно-просвітницької роботи з працівниками харчоблоку щодо попередження інфекційних захворювань

постійно

медична сестра

 1.  

Забезпечення виконання протиепідемічних заходів під час карантинів

постійно

директор, медична сестра

 1.  

Здійснення контролю за дотриманням учнями санітарно-гігієнічних вимог під час прийому їжі

щодня

директор, медична сетра

 1.  

Здійснення контролю за режимом харчування учнів, складанням меню та його урізноманітненням

постійно

директор, медична сестра

 1.  

Вивчення впливу комп’ютерного навчання на організм дитини.

2015-2016 роки

адміністрація

 1.  

Організація роботи оздоровчого табору  із денним перебуванням дітей на базі школи.

2015-2016 роки

адміністрація

 

Соціально-  психологічне забезпечення проекту

 

 

 1.  

Розробка і апробація системи ранньої  поетапної діагностики та своєчасного виявлення обдарованих та талановитих дітей.

2015-2016 рік

психолог

 1.  

Проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо питань визначення рівня здібностей учнів.

раз на семестр

психолог

 1.  

Організація роботи Школи юного психолога для обдарованих дітей:

-         робота над програмами для учнів різних вікових груп;

-         організація лекційних та семінарських занять щодо проблем соціально-психологічної адаптації обдарованих дітей у суспільстві.

постійно

психолог

 1.  

Організація постійно діючого семінару для вчителів , спрямованого на підвищення рівня психолого-педагогічної  підготовки.

постійно

директор, психолог

 1.  

Розробка програми вивчення особливостей дитини, індивідуальних карт  психологічного розвитку школярів.

до 2017 року

психолог

 1.  

Формування банку діагностичних методик індивідуального розвитку школярів, їхніх пізнавальних можливостей, здібностей.

до 2017 року

психолог

 1.  

Організація роботи щодо виявлення професійних нахилів учнів 9-х і 11-х класів.

постійно

психолог

 1.  

Підготовка рекомендацій з профілактики розумових, емоційних та інших переванта-жень, запобігання шкідливим стресам, щодо формування психолого-фізіологічної стійкості учнів, розробка програми активного впливу на динаміку психомоторних дій дітей різної вікової категорії.

2015 – 2016 роки

психолог

 1.  

Проведення тренінгів для вчителів, класних керівників з метою навчання сучасним методам проведення протинаркотичної та протиалкогольної роботи серед учнів, надання практичних рекомендацій для проведення профілактичного протинаркотичного навчання учнів , батьків, учителів.

2015-2016 роки

психолог

 

Організація і зміст виховної роботи

 

 

 1.  

Організація роботи гуртків, спортивно-оздоровчих заходів

постійно

заступник директора з виховної роботи

 1.  

Удосконалення роботи школи лідерів учнівського самоврядування

постійно

педагог-організатор

 1.  

Організація вивчення психолого-педагогічної та спеціальної літератури щодо проблем профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД  серед учнівської молоді.

2015-2016 роки

заступник директора з виховної роботи

 1.  

Підготовка та систематизація матеріалів на допомогу класним керівникам з теми: „Сучасні методи профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД серед учнівської молоді”

2015-2016 роки

заступник директора з виховної роботи

 1.  

Удосконалення діяльності театрального гуртка, внесення до репертуару матеріалів щодо пропаганди здорового способу життя

із 2016 року

керівник театрального гуртка

 1.  

Організація роботи школи підліткових інструкторів оздоровчо-профілактичної роботи з метою реалізації профілактичних заходів у класах

2016 рік

заступник директора школи з виховної роботи

 1.  

Залучення батьків до профілактичної роботи щодо формування здорового способу життя

2015-2016 рік

заступник директора школи з виховної роботи

 1.  

Організація творчих звітів про діяльність предметних гуртків, секцій

із 2016 року

керівники гуртків

 1.  

Організація психолого-педагогічного консультування батьків щодо роботи із учнями

постійно

психолог

 

Науково-методичне забезпечення

 

 

 1.  

Обговорення проблеми організації роботи щодо реалізації проекту „Здорове дитинство” і визначення подальших перспектив на засіданнях:

-        педагогічної ради,

-        ради школи.

щороку

директор, заступники директора школи

 1.  

Організація роботи методичних об’єднань класних керівників над проблемою реалізації проекту „Здорове дитинство”

постійно

заступник директора з виховної роботи

 1.  

Формування банку інформаційно-методичних матеріалів для учнів, батьків, педагогів, „Сучасні методи залучення до здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та захворювання дітей і підлітків”

2015-2016 роки

адміністрація школи

 1.  

Організація навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, педагогічних та технічних працівників, обслуговуючого персоналу.

2015-2016 роки

адміністрація школи

 1.  

Збір та систематизація матеріалів оздоровчого та профілактичного змісту на допомогу вчителям, класним керівникам

постійно

бібліотекар

 1.  

Збір та систематизація матеріалів періодичних видань з даної проблеми

2015-2016 роки

бібліотекар

 1.  

Організація постійно діючого науково-практичного семінару з питань:

-         охорона та безпека життєдіяльності учнів;

-         профілактика та попередження дитячого травматизму;

-         технологія організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі;

-         психолого-педагогічні засади організації родинного виховання;

-         школа і батьки: проблеми взаємодії;

-         дисгармонія батьківсько-дитячих стосунків та її наслідки;

-         психологічні аспекти вирішення типових психологічних ситуацій;

-         психологічний моніторинг якості освіти;

-         роль сім’ї у формуванні здорового способу життя.

2015-2016 роки

заступники

директора з навчально-виховної та виховної роботи, психолог