Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Виховна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання,  сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі здібності, самовизначитись та самореалізовуватись.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи.

Завдання виховної системи:

 

·         Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

·         Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

·         Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

·         Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

·         Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

·         Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські та районні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

 

 

 

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

·         Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

·         Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

·         Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.

·         Національно-патріотичне виховання.

·         Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.

·         Моральне виховання.

·         Родинне виховання.

·         Художньо-естетичне виховання.

·         Розвиток творчих здібностей учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Одним із ефективних засобів попередження негативних тенденцій в учнівському середовищі є робота з батьками. Адже саме вони найбільше зацікавлені бачити своїх дітей соціально захищеними і завдання педагогів зробити батьків партнерами у цій справі. Адміністрацією  школи  постійно ведеться роз’яснювальна робота з батьками на загальношкільних, класних батьківських зборах, під час індивідуальних бесід, щодо недопущення правопорушень серед учнівської молоді. Робота проводилася також із батьками дітей, схильних до правопорушень, було надано консультації на тему: «Особливості виховання дітей з девіантною поведінкою»  та рекомендації «Як привчити дитину до виконання своїх обов’язків. Велася активна роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей на заняттях класного педагогічного всеобучу батьків. Також класними керівниками та заступником директора з виховної роботи Стасик Л.І. систематично проводилися  індивідуальні бесіди з батьками учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, доводячи до них методи сімейного виховання, не допускаючи грубості, приниження гідності дитини. Класні керівники сприяли  засвоєнню сімейних, родинних, суспільних цінностей, усвідомленню ідеалів сім’ї, вихованню  особистості, родинні, національні цінності, формували  моральні якості школярів, критичне ставлення до особистої поведінки та поведінки людей.  Практичним психологом школи оформлено інформаційний куточок «Стоп насильству!» та «Негативний вплив шкідливих звичок на  організм підлітка», де розміщено інформацію про заклади, куди  можна звернуться у разі виникнення ситуації насилля над особистістю та рекомендації щодо протидії негативному впливу однолітків і виробленню способів захисту від психологічного тиску. Під час роботи батьківських лекторіїв розглядалися питання щодо правової освіти батьків. В порядок денний батьківських зборів включаються актуальні питання: «Громадянин починається в сім'ї», «Права та обов’язки батьків і дітей», «Як виправити небажані риси характеру у дітей?», «Чи вміємо ми спілкуватися з своїми дітьми?», «Порушення закону підлітками: хто нестиме відповідальність?», «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Важкі діти і особливості виховної роботи з ними в сім'ї», « Виховання дітей у багатодітних сім'ях».  Основна частина батьківських зборів класу була спрямована на формування педагогічної культури батьків.

 

 

Класні керівники, вчителі, активи класів щомісяця оцінюють рівень вихованості учнів за визначеними показниками: суспільно-політична активність, патріотизм, громадянська відповідальність, ощадливе ставлення до шкільного майна, допитливість, працьовитість, гуманність, цілеспрямова­ність, вимогливість до себе, прагнення до самовдосконалення та визначеними критеріями: ставлення учнів до себе, навчання, праці, людей, суспільства, природи, мистецтва. Таким чином визначено загальний бал вихованості кожного учня  та середній рівень вихованості по класах. 

 

 

Національна Дитяча «гаряча лінія»

 

Національна Дитяча «гаряча лінія» - для дітей та про дітей. Це означає, що «гаряча лінія» приймає дзвінки від дітей та від дорослих, чиї запити стосуються дітей. Дитяча «гаряча лінія» функціонує за безкоштовним номером 0-800-500-225 (безкоштовний з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України). А з 1 червня 2017 року Національна дитяча «гаряча лінія» відкрила короткий номер 116 111 (безкоштовний для абонентів КиївСтар та Лайфселл), що покращило доступ дітей до отримання консультацій. Даний номер телефону запроваджений у 26 європейських країнах як узгоджений номер допомоги дітям по телефону.

Лінія є абсолютно безкоштовною, анонімною та конфіденційною.

На Національній дитячій "гарячій лінії консультують компетентні у дитячих питаннях психологи, юристи соціальні працівники та соціальні педагоги. Коло питань, з яких надаються консультації, досить широке і було сформовано на основі отримуваних запитів від абонентів. Основні теми, з яких консультують на Національній дитячій «гарячій лінії», - насильство над дітьми та жорстоке поводження з ними у сім’ї та з боку оточення, психологічні проблеми, негаразди у стосунках з дорослими та однолітками, майнові права дітей, питання встановлення опіки, а також булінг і безпека в Інтернеті.

Дитяча «гаряча лінія» працює по будням з 12 до 20 години та в суботу з 12 до 16 години.

Електронні банери Національної дитячої «гарячої» лінії: Посилання для розміщення банеру:http://la-strada.org.ua/http://http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif.