Комунальний заклад "Опорний заклад загальної середньої освіти "Престиж" Гуляйпільської міської ради

 

Виховна робота

 

 

 

 

 

 

Заходи, проведені в рамках Місячника безпеки життєдіяльності

З метою запобігання виникнення надзвичайних подій, учасниками яких є діти та підлітки, а також закріплення знань, умінь і навичок, отриманих під час вивчення шкільного курсу основ здоров’я та відпрацювання дій дітей у випадках виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж у період з 01.11.2018 по 01.12.2018 року в закладі проведено Місячник безпеки життєдіяльності. Під час  проведення Місячника безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього процесу  було організовано та проведено цикл профілактичних заходів із протипожежної безпеки, запобігання дитячому травматизму в побуті, дорожньо-транспортним пригодам, захворювань на СНІД, попередження тютюнопаління, наркоманії, захворювань, що передаються статевим шляхом. Проводилися  виховні години, виставки творчих робіт, квести з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності для школярів. Учасниками освітнього процесу були відпрацьовані нормативи з цивільного захисту та медико-санітарної підготовки. Проведена роз’яснювальна робота з школярами про правилах поведінки біля водоймищ, річок, в лісі та інших місцях відпочинку, поводження з незнайомими та небезпечними предметами, речовинами, рідинами, комахами, рослинами та проведені цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності. На уроках основ здоров’я школярі   вивчали питання правил безпеки дорожнього руху, використовуючи інтерактивні методи: обговорення у класі актуальних проблем, «мозкова атака», рольова гра, робота та виконання вправ у малих групах, дебати, дискусії, проведення тренінгів, розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій. Протягом місячника класними керівниками проводилась робота з поновлення інформації в класних куточках з Правил дорожнього руху та безпеки дитини. Впродовж навчального  року вчителями – предметниками та класними керівниками проводяться профілактичні «хвилинки», де вчителі  нагадують  про безпеку дорожнього руху, метою яких є  зосередження увагу дітей на питанні безпечної поведінки на вулиці, на пішохідних переходах. Систематично в закладі проводиться цілеспрямована роз'яснювальна робота та навчання учасників освітнього процесу правилам безпеки. Класні керівники 1-х класів Горпинич Т.І., Кукурудзяк Т.П., Михайленко Ю.М. провели сюжетно-рольові ігри  «Щоб у радості зростати, лиха слід не допускати», практичні заняття «Правила поведінки на дорозі» для 2-х класів провели Смола Л.І., Шокотко В.П., Ольхова Л.І., подорож до  міста «Небезпек» організували класні керівники 3-х класів , Шеремет Т.М., Явтухова  Н.М., Пліс Т.В.,  для школярів 4-х класів члени гуртка «Юні інспектори руху» організували  виступ агітбригади «Руху правила єдині – поважати всі повинні» та провели турнір знавців правил дорожнього руху для п’ятикласників, запросили шестикласників взяти участь у ерудит шоу «Школа дорожньої науки». Зустріч  із провідним інспектором Гуляйпільського районного сектору ГУДСНС України в Запорізькій області лейтенантом служби цивільного захисту Гавриленком Денисом Миколайовичем провела класний керівник 5-Б класу Гура Л.І. Відео урок «Пам’ятати дітям варто: із вогнем погані жарти» для семикласників провели класні керівники Веремійченко А.М., Крутінь Н.Г., восьмикласники взяли участь у актуальному діалозі «Відверто про безпеку життя» під керівництвом класних керівників Григорової Н.М., Науменко Л.О. Для учнів 9-11 класів учитель курсу «Захист Вітчизни» Авраменко Д.В. провела практичні заняття з надання першої допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах та під час надзвичайних ситуацій. У рамках проведення Місячника безпеки життєдіяльності школярі взяли участь у конкурсі дитячих малюнків та плакатів на тему «МНС очима дітей», «Обери життя», переможцями шкільного конкурсу малюнків  визнано роботи Гусарєва Кирила (9-Б клас), вчитель Фомінова А.М., Тоцької Валерії, Пузанова Владислава, Горпинича Костянтина, Самойлової Валерії, Мазурка Дениса Гаценко Аліни, Дроздової Анастасії, учнів 6-Б класу, вчитель Стасик Л.І. У конкурсі на кращий літературний твір «Що я знаю про рятувальників?»: у  номінації «Робота, навчання та побут професійних пожежних-рятувальників»  кращими визнано роботи: учнів 8-А класу Педаш Софії, Лющанської Євгенії та учнів 6-Б класу Василенко Карини, Тарасенка Нікіти, вчитель Стасик Л.І. Переможцями шкільного творчого  конкурсу  «Сам собі рятівник»: у номінації навчальний макет для уроку з основ здоров’я на тему  «Здоровий спосіб життя» визначено: мультимедійний посібник «Здоровий спосіб життя», вчителя Кашлєвої Л.В.,  дидактичну гру «Я – пожежник», учителя Горпинич Т.І., мультимедійні презентації«Безпечна поведінка – здорове життя» Шокотко В.П., «Панночка Безпека»Шеремет Т.М. Учитель   «Основ здоров’я» Кашлєва Л.В. створилаблог  з метою обміну досвідом та поповнення єдиного інформаційного освітнього простору навчальним контентом. Керівник гуртка «Юні інспектори руху»  Фомінова А.М. виготовила ролик соціальної реклами та розмістила його на шкільному сайті. Проведені заходи допомогли сформувати в школярів пріоритет здорового способу життя; познайомили учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному й соціальному середовищі, спрямованими на збереження життя й зміцнення здоров’я; сприяли засвоєнню учнями   методів самозахисту в умовах існування загрози для життя.

 

 

 

 

 

 

 

План виховної роботи школи на 2017-2018 навчальний рік

 

Виховний процес у  закладі планується  і здійснюється  згідно Програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».  Педагогічний колектив  працює  над проблемним питанням «Акмеологічний підхід як умова креативної самореалізації та підвищення ефективності освітнього процесу». Шляхи досягнення мети спрямовані на виховання учнів у контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

 

 

 

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання,  сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі здібності, самовизначитись та самореалізовуватись.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи.

Завдання виховної системи:

 

·         Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

·         Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

·         Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

·         Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

·         Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

·         Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські та районні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

 

 

 

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

·         Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

·         Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

·         Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.

·         Національно-патріотичне виховання.

·         Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.

·         Моральне виховання.

·         Родинне виховання.

·         Художньо-естетичне виховання.

·         Розвиток творчих здібностей учнів.

 

 

 

 

 

У 2017-2018 навчальному році школа вирішує нагальні проблеми, які стосуються прав, здоров’я, збереження життя учнів. З метою розвитку в учнів соціальних навичок, а саме: ефективного спілкування, співчуття, поваги до прав людини, конструктивного вирішення конфліктів та їх запобігання, протистояння негативним соціальним впливам в закладі впроваджується Проект «Вчимося жити разом», розроблений Європейським Союзом та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.  У межах освітнього Проекту «Долаємо прірву: інструменти об’єднання роз’єднаних громад» викладається  курс за вибором «Кроки до порозуміння», проект «Школа проти СНІДу»,  впроваджується програма «Спорт для розвитку». В закладі працюють підготовлені педагоги – тренери з даних питань: Стасик Л.І., Копервас В.В., Притула І.В.,  Горпинич Т.І., Шингур І.О., Кашлєва Л.В., Куріленко А.В., Лукаш Н.В.

 

У роботі з правового виховання вчителі враховують морально-психологічні особливості дітей цього віку, зокрема ту обставину, що ними сприймається на віру все сказане вчителем, його думка для них часто є більш авторитетною, ніж думка батьків. У цьому віці діти дуже вразливі , емоційні. На прикладах конкретних ситуацій вчителі дохідливо пояснюють дітям поняття добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрощів. Одночасно в доступній формі подають елементи уявлення про важливі закони нашої країни, правила праці і поведінки в школі, вдома, на вулиці, пояснюють роль людей, які охороняють порядок у місті, селі, прищеплюють повагу до цих людей. Молодші школярі тоді прагнуть дотримуватись цих правил, у них формується уявлення про особисту відповідальність за порушення дисципліни і порядку у школі, на вулиці, виховується негативне ставлення до порушників дисципліни.

Морально-правові знання одержані молодшими школярами на уроках, у поєднанні з власними спостереженнями, практичне дотримання дисципліни і порядку в класі та за його межами, збереження навколишнього середовища відіграють важливу роль у їхньому світогляді, моральному і правовому вихованні, у формуванні їхньої правової культури.

В старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів.

Виходячи з проблемного питання, вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб підвищити виховну профілактичну роль у попередженні аморальних антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі, у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов'язану, керовану діяльність її частин - від директора до бібліотекаря і медсестри.

 

 

 

      У 2017-2018 навчальному році м/о класних керівників працює над проблемою «Акмеологічний простір закладу – основа виховання активної життєвої позиції підростаючого покоління». Робота ШМО класних керівників направлена на реалізацію теми та мети виховної роботи. Велику увагу надано роботі з молодими класними керівниками  Авраменко Д.В., Ганенком Д.О.. Для розв’язання цієї проблеми на засіданнях м/о розглядаються питання щодо моделювання виховної системи класу з урахуванням сучасних надбань психології. Планування проводиться за результатами діагностування класних керівників та учнів; обговорюються проблеми психологізації виховного процесу.

На засіданнях м/о вивчається кращий педагогічний досвід класних керівників школи Лукаш Н.В., Клименко С.П. проводяться психолого-педагогічні вправи, психологічні тренінги, що сприяє підвищенню рівня фахової компетентності класних керівників.

 Високий рівень виховної роботи з учнями показують класні керівники: Шингур І.О., Клименко С.П., Лукаш Н.В., Кукурудзяк О.О., Григорова Н.М., Науменко Л.О., Крутінь Н.Г., Веремійченко А.М., Шокотко В.П., Смола Л.І., Кукурудзяк Т.П., Решитько В.В., Притула І.М., Єна Н.В., Явтухова Н.М., Шеремет Т.М. Вони творчо підходять до організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовують сучасні форми організації виховної діяльності з учнями, постійно співпрацюють з  ЦДЮТ, ДЮСШ, ЦРЛ, центром зайнятості, батьківською громадськістю.

 

 

 

Одним із ефективних засобів попередження негативних тенденцій в учнівському середовищі є робота з батьками. Адже саме вони найбільше зацікавлені бачити своїх дітей соціально захищеними і завдання педагогів зробити батьків партнерами у цій справі. Адміністрацією  школи  постійно ведеться роз’яснювальна робота з батьками на загальношкільних, класних батьківських зборах, під час індивідуальних бесід, щодо недопущення правопорушень серед учнівської молоді. Робота проводилася також із батьками дітей, схильних до правопорушень, було надано консультації на тему: «Особливості виховання дітей з девіантною поведінкою»  та рекомендації «Як привчити дитину до виконання своїх обов’язків. Велася активна роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей на заняттях класного педагогічного всеобучу батьків. Також класними керівниками та заступником директора з виховної роботи Стасик Л.І. систематично проводилися  індивідуальні бесіди з батьками учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, доводячи до них методи сімейного виховання, не допускаючи грубості, приниження гідності дитини. Класні керівники сприяли  засвоєнню сімейних, родинних, суспільних цінностей, усвідомленню ідеалів сім’ї, вихованню  особистості, родинні, національні цінності, формували  моральні якості школярів, критичне ставлення до особистої поведінки та поведінки людей.  Практичним психологом школи оформлено інформаційний куточок «Стоп насильству!» та «Негативний вплив шкідливих звичок на  організм підлітка», де розміщено інформацію про заклади, куди  можна звернуться у разі виникнення ситуації насилля над особистістю та рекомендації щодо протидії негативному впливу однолітків і виробленню способів захисту від психологічного тиску. Під час роботи батьківських лекторіїв розглядалися питання щодо правової освіти батьків. В порядок денний батьківських зборів включаються актуальні питання: «Громадянин починається в сім'ї», «Права та обов’язки батьків і дітей», «Як виправити небажані риси характеру у дітей?», «Чи вміємо ми спілкуватися з своїми дітьми?», «Порушення закону підлітками: хто нестиме відповідальність?», «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Важкі діти і особливості виховної роботи з ними в сім'ї», « Виховання дітей у багатодітних сім'ях».  Основна частина батьківських зборів класу була спрямована на формування педагогічної культури батьків.

 

 

Класні керівники, вчителі, активи класів щомісяця оцінюють рівень вихованості учнів за визначеними показниками: суспільно-політична активність, патріотизм, громадянська відповідальність, ощадливе ставлення до шкільного майна, допитливість, працьовитість, гуманність, цілеспрямова­ність, вимогливість до себе, прагнення до самовдосконалення та визначеними критеріями: ставлення учнів до себе, навчання, праці, людей, суспільства, природи, мистецтва. Таким чином визначено загальний бал вихованості кожного учня  та середній рівень вихованості по класах. 

 

 

Національна Дитяча «гаряча лінія»

 

Національна Дитяча «гаряча лінія» - для дітей та про дітей. Це означає, що «гаряча лінія» приймає дзвінки від дітей та від дорослих, чиї запити стосуються дітей. Дитяча «гаряча лінія» функціонує за безкоштовним номером 0-800-500-225 (безкоштовний з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України). А з 1 червня 2017 року Національна дитяча «гаряча лінія» відкрила короткий номер 116 111 (безкоштовний для абонентів КиївСтар та Лайфселл), що покращило доступ дітей до отримання консультацій. Даний номер телефону запроваджений у 26 європейських країнах як узгоджений номер допомоги дітям по телефону.

Лінія є абсолютно безкоштовною, анонімною та конфіденційною.

На Національній дитячій "гарячій лінії консультують компетентні у дитячих питаннях психологи, юристи соціальні працівники та соціальні педагоги. Коло питань, з яких надаються консультації, досить широке і було сформовано на основі отримуваних запитів від абонентів. Основні теми, з яких консультують на Національній дитячій «гарячій лінії», - насильство над дітьми та жорстоке поводження з ними у сім’ї та з боку оточення, психологічні проблеми, негаразди у стосунках з дорослими та однолітками, майнові права дітей, питання встановлення опіки, а також булінг і безпека в Інтернеті.

Дитяча «гаряча лінія» працює по будням з 12 до 20 години та в суботу з 12 до 16 години.

Електронні банери Національної дитячої «гарячої» лінії: Посилання для розміщення банеру:http://la-strada.org.ua/http://http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif.